młodoturecka rewolucja co to jest
Definicja rewolucja młodoturecka: VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może.

Czy przydatne?

Definicja Rewolucja Młodoturecka

Co to znaczy: właśc. przewrót wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo jedynie jego modernizacja; 24 VII sułtan Abdulhamid II został zmuszony do przywrócenia liberalnej konstytucji z 1876; później etapowo pozbawiano go realnej władzy; planowano wprowadzenie równości wobec prawa z wyjątkiem religii. W IV 1909 zdetronizowano Abdulhamida II; władzę przejął Komitet "Jedność i Rozwój". Młodoturkom brakowało jednak dalszego programu reform. Islam jako spoiwo imperium próbowali zastąpić nacjonalizmem tur., co wywołało bunty w nietureckich częściach państwa; w 1913 zaczęła się dyktatura młodotureckiego triumwiratu (Enwer Pasza, Tallat Pasza, Dżemal Pasza)

Kim jest rewolucja młodoturecka znaczenie w Postać biografia R .