reportaż co to jest
Definicja REPORTAŻ. Co oznacza publicystyczno-literacki ściśle związany z postępem.

Czy przydatne?

Definicja REPORTAŻ

Co znaczy REPORTAŻ: Gatunek publicystyczno-literacki ściśle związany z postępem czasopiśmiennictwa i innych środków masowej komunikacji (telewizja, radio). Jako gatunek obsługuje bardzo różne sfery komunikacji i przez wzgląd na tym jest bardzo trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Zwykle uznaje się, Iż to jest utwór o charakterze sprawozdania z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem albo uczestnikiem. Aczkolwiek gatunek reportażu bywa wywodzony z tradycji średniowiecznych sprawozdań z podróży, jego postęp wiąże się z postępem prasy w drugiej połowie XIX wieku i z romantycznymi relacjami z podróży. W czasie swojego rozwoju reportaż wchłonął sporo przedmiotów ekspresji literackiej, a realizacje gatunku, powszechnie uznawane za najwybitniejsze, regularnie operują uporządkowaniem naddanym i literackim metodą obrazowania, rzadziej wykorzystują przedmioty literackiej fikcji. O charakterze reportażu decydują w równym stopniu jego zawartość informacyjna, jak i autorska interpretacja i ocena przedstawionych faktów. Odmiany gatunkowe reportażu powiązane są z medium komunikacyjnym (reportaż literacki, reportaż radiowy, reportaż telewizyjny, reportaż filmowy, fotoreportaż) i z podejmowaną tematyką (na przykład reportaż społeczno-polityczny, reportaż wojenny, reportaż podróżniczy, reportaż sądowy, reportaż sportowy). Do światowej klasyki reportażu należą utwory E.E. Kischa, J. Reeda, J. Fuíka; w polskim piśmiennictwie z największym powodzeniem gatunek ten uprawiali: K. Pruszyński, M. Wańkowicz, A. Fiedler, K. Kąkolewski, K. Dziewanowski, H. Krall, R. Kapuściński. Reportaż wpłynął także na postęp w XX wieku odmiany gatunkowej powieści: powieść reportażową. Por. poezja a video, radio, telewizja. JO
Co znaczy REFLEKSJE STAROPOLSKIE I O¦WIECENIOWE O LITERATURZ:
Porównanie Por. poetyki staropolskie i oświeceniowe reportaż co znaczy.
Krzyżówka RETORYKA:
Dlaczego przemawiania. Ustalenie to wywodzi się z klasycznej formuły autorstwa Kwintyliana: Ars bene dicendi (´ars´ znaczy zarówno znajomość regulaminów i zasad retorycznych, jak i zdolność ich zastosowania reportaż krzyżówka.
Co to jest ROSYJSKA SZKOŁA FORMALNA:
Jak lepiej Zobacz formalizm rosyjski reportaż co to jest.

Czym jest REPORTAŻ znaczenie w Leksykon definicja literatura R .

  • Dodano:
  • Autor: