synekdocha co to jest
Definicja SYNEKDOCHA. Co oznacza W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie.

Czy przydatne?

Definicja SYNEKDOCHA

Co znaczy SYNEKDOCHA: Odmiana metonimii. W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie części zamiast całości (pars pro toto) o tendencji - jak pisze J. Ziomek - partykularyzującej: na przykład "żagiel" zamiast "statek", "żołnierz" zamiast "armia", "Kotarbiński" zamiast "filozof", bądź także o tendencji generalizującej, polegającej na ujawnianiu odniesienia do całości zamiast nazwania części (totum pro parte): "żelazo" zamiast "ostrze", "człowiek" zamiast "ręka", "instrument" zamiast "fortepian", "szabla" zamiast "żołnierz". JP BIBLIOGRAFIA: J. Ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław 1990
Co znaczy STYLIZACJA:
Porównanie ukształtowanie języka i kompozycji wybranego utworu, pozwalające na odczytywanie w nim innego wzorca (gatunkowego, językowego, historycznego). S. Skwarczyńska w swojej rozprawie (Stylizacja i jej synekdocha co znaczy.
Krzyżówka STYL I JEGO ODMIANY:
Dlaczego definicja stylistyki, oznaczające sposób sfunkcjonalizowania różnych przedmiotów języka, umiejętny ich wybór, zgodny z intencją autora i odpowiadający regułom gatunku literackiego, gdzie poeta się synekdocha krzyżówka.
Co to jest SIELANKA:
Jak lepiej bukolika, skotopaska, idylla, pasterka, wilaneska, pastorela, pastuszka) - Gatunek mieszany, ?Xączący w sobie cechy epiki i liryki. Antyczny rodowód sielanki wiąże się w pierwszej kolejności z synekdocha co to jest.

Czym jest SYNEKDOCHA znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: