synekdocha co to jest
Definicja SYNEKDOCHA. Co oznacza W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie.

Czy przydatne?

Definicja SYNEKDOCHA

Co to znaczy: Odmiana metonimii. W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie części zamiast całości (pars pro toto) o tendencji - jak pisze J. Ziomek - partykularyzującej: na przykład "żagiel" zamiast "statek", "żołnierz" zamiast "armia", "Kotarbiński" zamiast "filozof", bądź także o tendencji generalizującej, polegającej na ujawnianiu odniesienia do całości zamiast nazwania części (totum pro parte): "żelazo" zamiast "ostrze", "człowiek" zamiast "ręka", "instrument" zamiast "fortepian", "szabla" zamiast "żołnierz". JP BIBLIOGRAFIA: J. Ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław 1990
Co znaczy STRUKTURALIZM CZESKI:
Słownik strukturalna była metodologiczną kontynuacją, przeformułowaniem i rozwinięciem lingwistyki Ferdynanda de Saussure´a i literaturoznawczych badań rosyjskich formalistów. Skupieni wokół Praskiego Koła synekdocha co to jest.
Co znaczy SKAZ:
Słownik Zobacz iluzja narracji mówionej synekdocha definicja.
Co znaczy SZTUKA POETYCKA HORACEGO:
Słownik Horatius Flaccus (65-8 r. n.e.), był pisarzem o wysokiej i nadzwyczajnie wyostrzonej świadomości twórczej. W swój majątek wpisał sporo - nierzadko krytycznych - sądów o ówczesnej poezji rzymskiej synekdocha co znaczy.

Czym jest SYNEKDOCHA znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: