synekdocha co to jest
Definicja SYNEKDOCHA. Co oznacza W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie.

Czy przydatne?

Definicja SYNEKDOCHA

Co to znaczy: Odmiana metonimii. W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie części zamiast całości (pars pro toto) o tendencji - jak pisze J. Ziomek - partykularyzującej: na przykład "żagiel" zamiast "statek", "żołnierz" zamiast "armia", "Kotarbiński" zamiast "filozof", bądź także o tendencji generalizującej, polegającej na ujawnianiu odniesienia do całości zamiast nazwania części (totum pro parte): "żelazo" zamiast "ostrze", "człowiek" zamiast "ręka", "instrument" zamiast "fortepian", "szabla" zamiast "żołnierz". JP BIBLIOGRAFIA: J. Ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław 1990
Co znaczy SILVA RERUM:
Słownik rzeczy), sylwy. Ustalenie odmiany pisania, która charakteryzuje się wielorako niejednolitą i swobodną budową. Sylwy były to zbiory tekstów o różnej długości, różnych autorów i o różnym pochodzeniu synekdocha.
Co znaczy SYNCHRONIA:
Słownik Zobacz Kurs językoznawstwa ogólnego F. de Saussure´a, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego synekdocha.
Co znaczy SYMBOL:
Słownik wieloznaczny obraz literacki, synonim jednowykładalnej alegorii. Posługiwanie się symbolem ma zaszyfrowywać treść dzieła literackiego, mnożyć jego sensy, chronić go przed jednoznacznością. Znak może synekdocha.

Czym jest SYNEKDOCHA znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: