zjednoczonych narodów co to jest
Definicja Deklaracja Narodów Zjednoczonych: podpisana na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Deklaracja Narodów Zjednoczonych

Co znaczy DEKLARACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH: ogłoszona 1 I 1942, podpisana na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego zwycięstwa w imię celów sformułowanych w Karcie Atlantyckiej. Karta ta stała się fundamentem tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych
Słownik Delfin:
Co znaczy w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla deklaracja narodów zjednoczonych.
Słownik Dulles John Forster:
Co znaczy A. Dullesa, w latach 1953-59 sekretarz stanu, zwolennik zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist. przedstawiany jako uosobienie wszelkiego zła deklaracja narodów zjednoczonych.
Słownik Deklaracja Praw Człowieka I Obywatela:
Co znaczy 1789 poprzez franc. Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do własności i bezpieczeństwa) stała się w XIX deklaracja narodów zjednoczonych.

Czym jest Deklaracja Narodów znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: