zjednoczonych narodów co to jest
Definicja Deklaracja Narodów Zjednoczonych: podpisana na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Deklaracja Narodów Zjednoczonych

Co znaczy DEKLARACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH: ogłoszona 1 I 1942, podpisana na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego zwycięstwa w imię celów sformułowanych w Karcie Atlantyckiej. Karta ta stała się fundamentem tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych
Słownik Drugie Cesarstwo:
Co znaczy termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70 deklaracja narodów zjednoczonych.
Słownik Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych:
Co znaczy uchwalona 4 VII 1776 poprzez przedstawicieli 13 kolonii ogłosiła oddzielenie się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T. Jefferson deklaracja narodów zjednoczonych.
Słownik Demilitaryzacja:
Co znaczy likwidacja potencjału militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie Niemiec deklaracja narodów zjednoczonych.

Czym jest Deklaracja Narodów znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: