niepodległości dzień co to jest
Definicja Dzień Niepodległości: Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności.

Czy przydatne?

Definicja Dzień Niepodległości

Co znaczy DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI: 1. święto nar. w Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia państwa pol. 2. święto nar. w stanach zjednoczonych ameryki obchodzone z okoliczności uchwalenia Deklaracji niepodległości 4 VII 1776 poprzez 55 delegatów kongresu kontynentalnego
Słownik Doktryna Monroego:
Co znaczy zagr. USA; formułowała zasady przeciwdziałania rozszerzaniu się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w kwestie Europy ( izolacjonizm amerykański); dała start dzień niepodległości.
Słownik Donatello, Właśc. Donato Di Betto:
Co znaczy najwybitniejszy rzeźbiarz wł. XV w., wywarł wpływ na dalszy postęp rzeźby wł. Autor między innymi Dawida dzień niepodległości.
Słownik Dyktatura Proletariatu:
Co znaczy uzasadniająca terror. Przy pozorach władzy robotników faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca do zrealizowania przebudowy społeczeństwa w dzień niepodległości.

Czym jest Dzień Niepodległości znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: