niepodległości dzień co to jest
Definicja Dzień Niepodległości: Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności.

Czy przydatne?

Definicja Dzień Niepodległości

Co znaczy DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI: 1. święto nar. w Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia państwa pol. 2. święto nar. w stanach zjednoczonych ameryki obchodzone z okoliczności uchwalenia Deklaracji niepodległości 4 VII 1776 poprzez 55 delegatów kongresu kontynentalnego
Słownik Dajan Mosze:
Co znaczy gen., polityk izrael., szef sztabu 1953-57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur dzień niepodległości.
Słownik Dąb-Biernacki Stefan:
Co znaczy Działał w ruchu niepodległościowym w Galicji. W okresie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I Dywizji Piechoty Legionów. 1923-1930 prac dzień niepodległości.
Słownik Doktryna Hallsteina:
Co znaczy poprzez sekretarza stanu w ministerstwie spraw zagr. RFN Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami uznającymi istnienie NRD (poza ZSRR). Zrezygnowano dzień niepodległości.

Czym jest Dzień Niepodległości znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: