etatyzm co to jest
Definicja etatyzm: interwencjonizmu państwowego opierający na regulowaniu gospodarki środkami adm.

Czy przydatne?

Definicja Etatyzm

Co znaczy ETATYZM: rodzaj interwencjonizmu państwowego opierający na regulowaniu gospodarki środkami adm. i na tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. Typowy zwł. dla gospodarki tak zwany państw socjalist
Słownik Edison Thomas:
Co znaczy wynalazca, samouk. Autor licznych rozwiązań technicznych zwł. z zakresu telegrafii (automatyczny przekaźnik i odbiornik), telefonii, zapisu dźwięku (fonograf 1878), oświetlenia elektrycznego (żarówka etatyzm.
Słownik Emisariusz:
Co znaczy polit.; po upadku stworzenia listopadowego mianem tym określano wysłanników (agentów) organizacji działających na emigracji; związani byli z węglarstwem, Młodą Polską, TDP i Hotelem Lambert etatyzm.
Słownik Ebert Friedrich:
Co znaczy prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił się komunizmowi. W latach 1919 etatyzm.

Czym jest etatyzm znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: