gezowie co to jest
Definicja gezowie: walczący od 1567 z panowaniem hiszp., początkowo w lasach (g. leśni), a w.

Czy przydatne?

Definicja Gezowie

Co znaczy GEZOWIE: niderl. partyzanci walczący od 1567 z panowaniem hiszp., początkowo w lasach (g. leśni), a w dalszym ciągu na morzu (g. morscy). Zajęcie poprzez nich w 1572 portu Briel wywołało wybuch stworzenia na pn. Niderlandów, co stanowiło przełom w wojnie z Hiszpanią
Słownik Gandhi Rajiv:
Co znaczy Gandhi, po jej Zgonu objął kierownictwo Indyjskiego Kongresu Narodowego i został premierem Indii. Próbował prowadzić politykę jednakowego dystansu wobec USA i ZSRR. Odsunięty od władzy w 1989 w gezowie.
Słownik Gubernium Lwowskie:
Co znaczy centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele administracji stał namiestnik gezowie.
Słownik Getto:
Co znaczy miasta zamieszkiwana poprzez ustaloną grupę rel. albo nar.; ustalenie g. pojawiło się w średniow. odnosząc się do ulic i dzielnic zajmowanych dobrowolnie poprzez ludność żyd.; 2. nazwa nadawana gezowie.

Czym jest gezowie znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: