jidysz co to jest
Definicja jidysz: w średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką.

Czy przydatne?

Definicja JIDYSZ

Co znaczy JIDYSZ: język żyd. powstały w średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i pisanym Żydów pol
Słownik "Jesień Ludów":
Co znaczy wydarzenia w państwach bloku komunist. u schyłku 1989, prowadzące do odzyskania niezależności wobec ZSRR, a łączące się przeważnie z odsunięciem komunistów od władzy jidysz co to jest.
Słownik Jerzy Z Podiebradów:
Co znaczy 1458, zwolennik jednego z odłamów husytyzmu, walczył z opozycją szlachty katol. popieranej poprzez papieża, obłożony klątwą w 1466. Utorował drogę do tronu czes. Władysławowi Jagiellończykowi jidysz definicja.
Słownik Józefinizm:
Co znaczy polityka kościelna cesarza Józefa II prowadząca do ścisłego podporządkowania Kościoła katol. władzy świeckiej przez utworzenie państwowych seminariów duchownych, kontrolę bull papieskich, likwidację jidysz co znaczy.

Czym jest jidysz znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: