niezaangażowanych państw ruch co to jest
Definicja ruch państw niezaangażowanych : krajów zaliczanych normalnie do Trzeciego Świata.

Czy przydatne?

Definicja Ruch Państw "Niezaangażowanych"

Co znaczy RUCH PAŃSTW "NIEZAANGAŻOWANYCH": wspólne wystąpienia krajów zaliczanych normalnie do Trzeciego Świata zapoczątkowane w 1955 w Bandungu w celu rozszerzenia ich wpływu na politykę świat. i przeciwdziałania różnorodnym formom neokolonializmu. Zobacz także Nehru Jawaharlal, Sukarno Achmed, Tito Josip
Słownik Roczniki:
Co znaczy odmiennie annały, znane w staroż., a powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych ruch państw "niezaangażowanych".
Słownik Ruch Młodej Polski:
Co znaczy organizacja młodej antykomunist. inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność ruch państw "niezaangażowanych".
Słownik Rowecki Stefan, Pseud. Grot:
Co znaczy dow. brygady w IX 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w Sachsenhausen, zamordowany w VIII 1944 ruch państw "niezaangażowanych".

Czym jest ruch państw niezaangażowanych znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: