adam smith co to jest
Definicja Smith Adam: ekonomista, artysta klasycznej ekonomii. Zwolennik liberalizmu w gospodarce.

Czy przydatne?

Definicja Smith Adam

Co znaczy SMITH ADAM: z angielskiego: ekonomista, artysta klasycznej ekonomii. Zwolennik liberalizmu w gospodarce, pozostawał pod wpływem franc. encyklopedystów i fizjokratów, stworzył jednak nową jakość w teorii ekon. podnosząc wartość pracy jako źródła bogactwa. Gł. dzieło to Badania nad naturą i powodami bogactwa narodów (1776)
Słownik Syjonizm:
Co znaczy zapoczątkowany nareszcie XIX w., zmierzający do wzmocnienia świadomości nar. Żydów i utworzenia państwa żyd. w Palestynie, był reakcją na pogromy, nacjonalizm i antysemityzm; inicjatorem s. był smith adam.
Słownik Szałas:
Co znaczy prymitywne pomieszczenie mieszkalne z chrustu, trawy, gałęzi, znane już homo erectus, stosowane gł. poprzez koczowników smith adam.
Słownik Samnici:
Co znaczy w staroż. lud italski zamieszkujący Samnium, podbity poprzez Rzym. Zobacz Samnium smith adam.

Czym jest Smith Adam znaczenie w Postać biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: