unici co to jest
Definicja unici: prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska.

Czy przydatne?

Definicja Unici

Co znaczy UNICI: ludność wyznania prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska) zdecydowała się uznać zwierzchnictwo rel. papieża, zachowując obrządek wsch. i język liturgiczny staro-cerkiewno-słowiański; w XIX w. Kościół unicki zlikwidowano w zaborze ros.: 1839 na ziemiach zabranych ( J. Siemaszko), w 1875 w Królestwie Pol.; z kolei w zaborze austr. stał się jednym z głownych czynników ukr. odrodzenia nar
Słownik Unia Francuska:
Co znaczy wspólnota Francji i jej różnorodnych posiadłości zamorskich utworzona opierając się na konstytucji z 1946. Zlikwidowana w 1958 po zmianie konstytucji we Francji unici.
Słownik Urbanizacja:
Co znaczy mechanizm rozwoju miast, przyrost ich liczby, rozkwit terytorialny, również przyrost liczby ludności miejskiej w danym społeczeństwie unici.
Słownik Uniwersytet Jagielloński:
Co znaczy Kazimierza Wielkiego w 1364 (jako Akademia Krakowska, bez teologii), odnowiony w 1400 poprzez Władysława Jagiełłę, o wysokim poziomie w XV i XVI w., później upadł. Zreformowany od 1777 poprzez H unici.

Czym jest unici znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: