unici co to jest
Definicja unici: prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska.

Czy przydatne?

Definicja UNICI

Co znaczy UNICI: ludność wyznania prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska) zdecydowała się uznać zwierzchnictwo rel. papieża, zachowując obrządek wsch. i język liturgiczny staro-cerkiewno-słowiański; w XIX w. Kościół unicki zlikwidowano w zaborze ros.: 1839 na ziemiach zabranych ( J. Siemaszko), w 1875 w Królestwie Pol.; z kolei w zaborze austr. stał się jednym z głownych czynników ukr. odrodzenia nar
Słownik Ukraińska Powstańcza Armia:
Co znaczy nacjonalistyczna organizacja wojsk. utworzona w X 1942 na Wołyniu i Polesiu, później podporządkowana OUN S. Bandery, rozszerzyła się także na inne tereny, gł. zach. Ukrainy. Walczyła zbrojnie o unici co to jest.
Słownik Unia Brzeska:
Co znaczy synodzie w Brześciu Litew. zjednoczenie Kościoła prawosławnego terenu Rzeczypospolitej z Kościołem katol. Unię uznała tylko część hierarchii prawosławnej (metropolita kijowski i 5 biskupów) i unici definicja.
Słownik Uwłaszczenie Chłopów:
Co znaczy własność ziemi uprzednio poprzez nich uprawianej wraz ze zniesieniem ich feudalnych obciążeń na rzecz panów; w zaborze prus. edykt o uwłaszczeniu z 1811 w dobrach prywatnych przewidywał w zamian za unici co znaczy.

Czym jest unici znaczenie w Postać biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: