demograficznego przejścia co to jest
Co to jest Fazy przejścia demograficznego. Gdzie wysokostacjonarna) – charakteryzuje się wysokimi.

Czy przydatne?

Co to jest Fazy przejścia demograficznego

Gdzie występuje Fazy przejścia demograficznego: Etap I (wysokostacjonarna) – charakteryzuje się wysokimi wartościami współczynników urodzeń i zgonów; w rezultacie tego wzrost naturalny jest niewielki, wahający się w rejonie zera. W fazie tej notuje się wysokie wartości współczynnika dzietności (liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym). Pośród dzieci notowana jest jednak największa śmiertelność z racji na brak higieny i opieki medycznej. Niski poziom rozwoju gospodarczego, częste niedobory żywności i klęski głodu w połączeniu z brakiem higieny i opieki medycznej wywołują wysoką umieralność i obniżenie przeciętnej długości życia do 45-50 lat. W fazie tej znajdują się aktualnie odosobnione plemiona zamieszkujące niedostępne obszary (na przykład Amazonia, Borneo, Nowa Gwinea)etap II (wczesnego wzrostu) – współczynnik urodzeń nadal pozostaje wysoki, z kolei gwałtownie obniża się współczynnik zgonów, raczej za sprawą wprowadzenia zasad higieny i podstawowej opieki medycznej, opanowania epidemii i poprawy warunków życia i lepszego wyżywienia. Dlatego gwałtownie wzrasta wzrost naturalny, osiągając wartości ponad 20‰. Fazę tę nazywa się regularnie eksplozją demograficzną. Uwidoczniła się ona szczególnie w XX w. w krajach rozwijających się, gdzie pośrodku krótkiego czasu ograniczono umieralność, a poziomu rodzeń utrzymał się na wysokim poziomie dzięki czemu wzrost naturalny osiągnął szczególnie wysokie wartości. Aktualnie w fazie tej znajduje się sporo krajów afrykańskich.etap III (późnego wzrostu) – w fazie tej rozpoczyna spadać współczynnik urodzeń, co jest powiązane ze świadomą regulacją urodzeń i planowaniem rodziny. Współczynnik zgonów początkowo jeszcze się obniża, a w dalszym ciągu stabilizuje na niskim poziomie dzięki podnoszeniu poziomu higieny i opieki medycznej. Wydłuża się przeciętne trwanie życia, dochodząc do 65 lat. Wzrost naturalny nadal jest wysoki, chociaż etapowo wraz ze spadkiem liczby urodzeń rozpoczyna się obniżać. W fazie tej znajdują się aktualnie państwa średnio rozwinięte gospodarczo.etap IV (niskostacjonarna) – w fazie tej zarówno współczynnik urodzeń, jak i zgonów utrzymują się na niskim poziomie. Wynika to z przyjętego poprzez społeczeństwo modelu rodziny, gdzie dzietność obniża się poniżej 3 dzieci na jedną kobietę. W skutku tego wzrost naturalny jest niewielki, nawet zerowy, a liczba ludności się stabilizuje. W fazie tej znajdują się raczej wysoko rozwinięte państwa europejskie i Stany Zjednoczone, Kanada, Australia
Co znaczy Formy Krasowe:
Porównanie • żłobki krasowe,• żebra krasowe,• leje krasowe (wertepy),• uwały (kilka połączonych lejów krasowych),• zapadliska krasowe,• wąwozy krasowe,• jary krasowe,• polja (płaskodenne, „ślepe” doliny),• fazy przejścia demograficznego co znaczy.

Czym jest Fazy przejścia demograficznego znaczenie w Słownik geografia F .

  • Dodano:
  • Autor: