egzogeniczne procesy co to jest
Co to jest Procesy egzogeniczne. Gdzie mechanizmów egzogenicznych zależy od wielu czynników.

Czy przydatne?

Co to jest Procesy egzogeniczne

Gdzie występuje: Rodzaj i intensywność występujących w danym miejscu mechanizmów egzogenicznych zależy od wielu czynników; głównymi z nich są zróżnicowanie geologiczno-morfologiczne, strefowość klimatyczna, stopień wilgotności, związany raczej z odległością od mórz i oceanów, wysokość bezwzględna i względna, nachylenia i ekspozycja terenu i rodzaj pokrywy roślinnej

Czym jest Procesy egzogeniczne znaczenie w Słownik geografia P .