tektoniczne struktury co to jest
Co to jest Struktury tektoniczne. Gdzie prawidłowościami ich ułożenia zajmuje się odrębny dział.

Czy przydatne?

Co to jest Struktury tektoniczne

Gdzie występuje: Skały w skorupie ziemskiej nie są przypadkowo rozmieszczone;prawidłowościami ich ułożenia zajmuje się odrębny dział geologii– tektonika. W naturalnych, niezakłóconych poprzez wpływ mechanizmów tektonicznych uwarunkowaniach, skały zalegają w miejscu swojego powstawania. W razie skał osadowych to jest ułożenie poziome, od najstarszych (na dole) do najmłodszych (na górze).jeżeli skały zalegają kompletnie poziomo – ułożenie takie nosi nazwę płytowego. Jeżeli warstwy ułożone zgodnie nachylone są jednolicie w jednym kierunku, mamy do czynienia z ułożeniem monoklinalnym. Ułożenie fałdowe powstaje pod wpływem ruchów tektonicznych, przeważnie górotwórczych – warstwy są tu zdeformowane (nachylone, powyginane), lecz bez przerwania ich ciągłości. Z kolei w razie przerwania ciągłości warstw, spękania i przesunięcia ich wzdłuż płaszczyzn uskokowych powstaje ułożenie zrębowe (nieciągłe). W skali globalnej można wyróżnić tektoniczne struktury wyższego rzędu; to są:• masywy krystaliczne,• tarcze krystaliczne,• platformy,• orogeny (górotwory),• zapadliska przedgórskie albo śródgórskie.W skali lokalnej występują struktury tektoniczne niższego rzędu; należą do nich:• fałd,• antyklinorium,• synklinorium,• płaszczowina,• uskok,• zrąb,• rów tektoniczny

Czym jest Struktury tektoniczne znaczenie w Słownik geografia S .