pze styl jego odmiany co to jest
Teksty STYL I JEGO ODMIANY. Co oznacza sfunkcjonalizowania różnych przedmiotów języka, umiejętny.

Czy przydatne?

Czym jest STYL I JEGO ODMIANY

Co to znaczy: Fundamentalne definicja stylistyki, oznaczające sposób sfunkcjonalizowania różnych przedmiotów języka, umiejętny ich wybór, zgodny z intencją autora i odpowiadający regułom gatunku literackiego, gdzie poeta się wypowiada. Styl indywidualny obejmuje językowe wyróżniki konkretnego utworu albo całej twórczości badanego autora. Styl typowy odnosi się do stylu gatunku literackiego, prądu albo epoki. Skonwencjonalizowanym stylom nadawczym odpowiadają także podlegające skonwencjonalizowaniu (jednakże na innych zasadach) style odbioru. Wyróżniamy: 1. styl artystyczny (por. język artystyczny); 2. styl naukowy - oznaczenie dominacji w danej wypowiedzi funkcji poznawczej. Styl naukowy cechują liczne zdania wtrącone, nawiasowe, przewaga hipotaksy nad parataksą, specjalistyczny metajęzyk, abstrakcyjna leksyka; 3. styl publicystyczny - ustalenie wypowiedzi nastawionych raczej na informowanie czytelnika. Mogą one czerpać z zasobów języka artystycznego (na przykład eseje), języka potocznego (reportaże, tak zwany michałki) albo nawet stylu naukowego (popularyzacja wiedzy). Styl publicystyczny odznacza się nadużyciem klisz językowych, a niekiedy (tanim) dowcipem, czego dowodem są częste kalambury w tytułach artykułów prasowych (na przykład Zapasy z zapasami, Pisać o (o) sobie). JP BIBLIOGRAFIA: H. Kurkowska, S. Skorupka: Stylistyka polska. wyd. 2 Warszawa 1964; M. Głowiński: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977

Czym jest STYL I JEGO ODMIANY znaczenie w Motyw literatura S .