ossolińskich\ zakład narodowy co to jest
Definicja Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Ossolińskiego, rozpoczęła działalność w 1827; miała.

Czy przydatne?

Definicja Zakład Narodowy Im. Ossolińskich

Co to znaczy: placówka naukowa ufundowana w 1817 we Lwowie poprzez J.M. Ossolińskiego, rozpoczęła działalność w 1827; miała gromadzić czasopisma, książki i zbiory muzealne dotyczące Polski, popierać badania naukowe i prowadzić działalność edytorską, wydając prace naukowe i podręczniki; moment świetności przeżywał w latach 1918-39; od 1947 we Wrocławiu, gdzie przewieziono część zbiorów ze Lwowa; w 1953 ZNiO podzielono na Bibliotekę i Wydawnictwo podporządkowując je Polskiej Akademii Nauk; w 1995 przywrócono Bibliotece status Zakładu Narodowego. Placówka pod kierownictwem dyr. Adolfa Juzwenki nadal zabiega o zwrot zasobów bibliotecznych, które po 1945 pozostały we Lwowie

Kim jest Zakład Narodowy im znaczenie w Postać biografia Z .