żółkiewski stanław co to jest
Definicja Żółkiewski Stanisław: hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w.

Czy przydatne?

Definicja Żółkiewski Stanisław

Co to znaczy: kanclerz w. kor. (od 1617), hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty opowiadał się za unią z Moskwą i osadzeniem królewicza Władysława na tronie moskiewskim. Odniósł świetne zwycięstwo nad Moskwą w bitwie pod Kłuszynem (4 VII 1610). W walkach z Tatarami nie potrafił jednak znaleźć skutecznej sposoby. Poniósł porażkę w bitwie pod Cecorą, w dalszym ciągu klęskę i Zgon w trakcie marszu do państwie. Autor znakomitego dzieła wzorowanego na Cezarze Start i progress wojny moskiewskiej

Kim jest Żółkiewski Stanisław znaczenie w Postać biografia Z .