związek patriotów polskich co to jest
Definicja Związek Patriotów Polskich: Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii.

Czy przydatne?

Definicja Związek Patriotów Polskich

Co to znaczy: organizacja stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez komunistów władzy w Polsce. Przewodn. W. Wasilewska. ZPP deklarował, Iż chodzi mu o powstanie Polski demokr., przyjaznej ZSRR. Przejął opiekę nad ludnością pol. w ZSRR. Tworzył także pol. szkoły, biblioteki, domy dziecka. Istniał do 1946

Kim jest Związek Patriotów Polskich znaczenie w Postać biografia Z .