związki zawodowe co to jest
Definicja związki zawodowe: Tworzone od XIX w. w celu ochrony interesów robotników w.

Czy przydatne?

Definicja Związki Zawodowe

Co to znaczy: organizacje skupiające pracowników różnorodnych branż. Tworzone od XIX w. w celu ochrony interesów robotników w uwarunkowaniach bezwzględnego wyzysku. Najwcześniej powstały w W. Brytanii, gdzie dopuszczono je już w 1824, później także we Francji (1864), Niemczech i innych państwach zach. Europy. Najmocniejsze były z.z. bryt. (Trade Union Congress od 1875) i niem. Amer. z.z. powstały trwale w 1881 (American Federation of Labor). Na ziemiach pol. pojawiły się nareszcie XIX w. przyjmując przeważnie podobnie jak w Europie charakter lub socjalist., lub chrześc. rzadziej nar. W latach PRL istniały z.z. wyłącznie kontrolowane poprzez PZPR. Pierwszy zarejestrowany niezależny z.z. 10 XI 1980 to NSZZ "Solidarność". W latach stanu wojennego powstała również silna prorządowa centrala związkowa OPZZ

Kim jest związki zawodowe znaczenie w Postać biografia Z .