fryderyk barbarossa fryderyk co to jest
Definicja Fryderyk Barbarossa, Fryderyk I Rudobrody: U progu rządów zapewnił pokój wewn. w kraju.

Czy przydatne?

Definicja Fryderyk Barbarossa, Fryderyk I Rudobrody

Co to znaczy: władca niem. od 1152, cesarz od 1155, z dyn. Hohenstaufów. U progu rządów zapewnił pokój wewn. w kraju, likwidując spór własnego rodu z rodem Welfów. W 1157 zmusił do uległości Polskę organizując wyprawę zakończoną hołdem książąt pol. z Bolesławem Kędzierzawym na czele. Rok potem na tronie czes. osadził swego sprzymierzeńca. Dążąc do objęcia przewodnictwa w świecie chrześcijańskim skierował ekspansję na pd. w celu podporządkowania sobie Włoch. Po kilku latach ciężkich walk został pokonany poprzez koalicję papiestwa i miast północnowł. (układy pokojowe w 1177 i 1183). Pozycję we Włoszech umocnił poprzez wprowadzenie swego syna Henryka VI (wówczas już króla rzym.) na tron Sycylii wskutek małżeństwa z sycylijską księżniczką w 1186. Przedtem pokonał opozycję w Niemczech i wypędził jej przywódcę Henryka Lwa (1180). F.B. stanął na czele III krucjaty, w trakcie której utonął w czasie przeprawy poprzez rzekę

Kim jest Fryderyk Barbarossa, Fryderyk znaczenie w Postać biografia F .