pius achille ratti co to jest
Definicja Pius XI, Achille Ratti: latach 1919-21 nuncjusz papieski w Polsce, później kardynał i.

Czy przydatne?

Definicja Pius Xi, Achille Ratti

Co znaczy PIUS XI, ACHILLE RATTI: papież od 1922. W latach 1919-21 nuncjusz papieski w Polsce, później kardynał i arcybp Mediolanu. W 1929 podpisał z Włochami traktaty laterańskie w kwestii utworzenia państwa Watykan i konkordat. Wydał encykliki Quadragesimo anno broniącą społ. edukacji Kościoła, a występującą przeciw liberalizmowi i socjalizmowi i Divini Redemptoris, gdzie potępił komunizm i Mit brennender Sorge skierowaną przeciw hitleryzmowi
Słownik Powstanie Styczniowe:
Co znaczy przeciw Rosji (22 I 1863-poł. 1864) rozwinęło się w Królestwie Pol., słabiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie; kryzys mechanizmu feudalnego, osłabienie caratu po przegranej wojnie krymskiej, postęp pius xi, achille ratti.
Słownik Powstanie Kronsztadzkie:
Co znaczy stworzenie marynarzy ros. floty bałtyckiej z bazy morskiej w Kronsztadzie (k. Piotrogrodu) 2-17 III 1921 pod hasłem porady tak, lecz bez bolszewików . Zostało bez względu stłumione poprzez Armię pius xi, achille ratti.
Słownik Przedrzymirski-Krukowicz Emil:
Co znaczy 1906 austr. oficer artylerii. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku artylerii, później na różnych stanowiskach, w tym 1927 szef Departamentu Artylerii Min. Spraw Wojsk., dowódca dywizji pius xi, achille ratti.

Czym jest Pius XI, Achille Ratti znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: