oktawa co to jest
Definicja OKTAWA. Co oznacza składającej się z ośmiu 11-zgłoskowych wersów o układzie rymów.

Czy przydatne?

Definicja OKTAWA

Co to znaczy: Rodzaj strofy składającej się z ośmiu 11-zgłoskowych wersów o układzie rymów: abababcc. Do literaturze europejskiej przeniknęła w momencie renesansu z ludowej literaturze włoskiej. Przeważnie wykorzystywano ją w poetyckich formach wierszowych. W poezji polskiej pojawiła się w XVII wieku za sprawą przekładu Jerozolimy wyzwolonej T. Tassa autorstwa P. Kochanowskiego, potem wykorzystał ją S. Twardowski w Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się. W epoce oświecenia stosował ją między innymi I. Krasicki w swoich poematach heroikomicznych. Szczyt swojego rozwoju w poezji polskiej osiągnęła pod piórem J. Słowackiego w Beniowskim (poniżej fragment Pieśni III): Szkoda! Czterdzieści cztery pieśni całych! - Czterdzieści gdyż cztery w planie stoi, Gdyż do rzeczy dążąc zawsze śmiałych, Zacząłem epos tak, jak śpiewak Troi: Większą - ponieważ naród mój nie lubi białych Rymów i nagiej się literaturze boi - Więc rzecz, co działa się tam gdzieś za Sasa, Muszę opiewać całą wierszem Tassa. Odmianą oktawy jest oktostych - 8-wersowy utwór poetycki nie mający ściśle ustalonego wzorca rymowego, na przykład w Oktostychach (1919) J. Iwaszkiewicza występuje przeważnie taki układ par rymowych: aabbccdd, zaś jego późne oktostychy wchodzące w skład tomu Muzyka wieczorem (1980) miały postać dwóch tetrastychów o bardzo silnie zróżnicowanych układach rymowych. AD BIBLIOGRAFIA: Z. Kopczyńska: Polska strofa oktawowa. "Pamiętnik Literacki" 1963, z. 2
Co znaczy ODA:
Słownik wywodzący się z antycznej literatury greckiej, charakteryzujący się podniosłym, retorycznym stylem, mający zazwyczaj zbiorowy podmiot wypowiedzi i przeznaczony tematyce pochwalnej. Cechy te oktawa.
Co znaczy ONOMATOPEJA:
Słownik dźwiękonaśladownictwa. Onomatopeja to naśladowanie dzięki wybranych wyrazów różnych dźwięków rzeczywistych. Na przykład miau - miauczeć , kra, kra, kra - krakać . Przykładowo: Bryły wodne runęły w oktawa.
Co znaczy OPIS:
Słownik opowiadania jedna z dwóch fundamentalnych form wypowiedzi narracyjnej. Przedstawia przedmioty niezdarzeniowe świata przedstawionego, na przykład miejsca, gdzie rozgrywa się akcja utworu epickiego oktawa.

Czym jest OKTAWA znaczenie w Leksykon definicja literatura O .

  • Dodano:
  • Autor: