husytyzm co to jest
Definicja husytyzm: rel., społ. i narod. zainicjowany poprzez J. Husa nabrał szczególnej dynamiki.

Czy przydatne?

Definicja Husytyzm

Co znaczy HUSYTYZM: ruch o charakterze rel., społ. i narod. zainicjowany poprzez J. Husa nabrał szczególnej dynamiki po jego Zgonu, objął Czechy oddziałując na państwa sąsiednie (miał zwolenników w Polsce). Husyci ogłosili programowe "cztery artykuły praskie" postulujące: prawo głoszenia kazań poprzez kaznodziejów bez uzyskiwania zgody miejscowych władz kościelnych, przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami poprzez ogół wiernych, konfiskatę dóbr kościelnych, karania grzechów ciężkich poprzez kraj. W 1419 husyci siłą obalili radę miejską w Pradze, rozpoczynając ogólnonarodowe stworzenie. Sejm czeski pozbawił tronu Zygmunta Luksemburskiego w 1420 (proponowano objęcie władzy Władysławowi Jagielle). Wojny husyckie (1419-1434) objęły Czechy i państwa sąsiednie (Węgry, Morawy, Śląsk, Polskę, Niemcy, kraj krzyżackie), niosąc liczne zniszczenia i ofiary w ludziach. Sukcesy husyci zawdzięczali świetnemu dowódcy J. Żiżce i stosowaniu wozów bojowych wiązanych łańcuchami w ruchomą warownię (tak zwany tabor). H. podzielił się na dwa rywalizujące ze sobą odłamy: taborytów i utrakwistów. Radykalni taboryci skupili chłopstwo i uboższych mieszczan i szlachtę, stanowili trzon armii husyckiej. Ich gł. ośrodek stanowił warowny obóz w pd. Czechach (dziś miasto) nazwany biblijną nazwą góry Tabor, gdzie wprowadzono rygorystyczne zasady równości społ. i wspólnoty dóbr. W teologii odrzucali więcej poglądów edukacji katol. niż umiarkowani utrakwiści (nazwa od żądania komunii św. pod obiema postaciami dla wszystkich) zwani także kalikstynami (od nazwy kielicha, z którego w trakcie mszy spożywać mieli również świeccy, a nie tylko księża). Utrakwiści poprzestawali na czterech artykułach praskich; skupiali elity naukowe, zamożniejsze mieszczaństwo i wyższą szlachtę. Rozłam w husytyzmie doprowadził do wojny domowej w Czechach i w bitwie pod Lipanami (1434) utrakwiści pokonali taborytów, po czym doprowadzili do pojednania z katolicyzmem. Sobór w Bazylei w 1436 uznał autonomię Kościoła narodowego (między innymi komunię pod dwiema postaciami, liturgię w języku czes.) Z niedobitków prześladowanych taborytów (i innych grup heretyckich) wyłonili się późniejsi bracia czescy. Husytyzm przyczynił się do powiększenia udziału szlachty czeskiej w rządach nad państwem, osłabiając wpływy niemczyzny. Zobacz także Jerzy z Podiebradów
Słownik Henryk II:
Co znaczy angielskiego: od 1154, założyciel dyn. Plantagenetów, jako suwerenny król Anglii był równocześnie wasalem króla Francji z tytułu posiadania ziem na kontynencie. W toku umocniania władzy w państwie husytyzm.
Słownik Haller Józef:
Co znaczy z obozem nar. Od 1914 w Legionach, dow. II Brygady, Polskiego Korpusu Posiłkowego. Od 1918 tworzył we Francji armię Hallera, po powrocie prowadził walki z Ukraińcami i bolszewikami, 1920 organizator husytyzm.
Słownik Hades:
Co znaczy w mitol. gr.: 1. bóg podziemi, świata zmarłych, mąż Persefony; 2. królestwo boga Hadesa - świat podziemny husytyzm.

Czym jest husytyzm znaczenie w Postać biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: