państwa rada co to jest
Definicja Rada Państwa: Polsce powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór.

Czy przydatne?

Definicja RADA PAŃSTWA

Co znaczy RADA PAŃSTWA: ciało kolegialne w Polsce powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą ustawodawczą i możliwością wprowadzenia stanu wojennego. W jej skład wchodzili między innymi prezydent jako przewodniczący, marszałkowie sejmu, prezes NIK. W nowej konstytucji PRL w 1952 R.P. stała się naczelnym organem władzy państwowej przejmując funkcje głowy państwa. Zapisała się wprowadzeniem stanu wojennego 13 XII 1981. Zlikwidowana nowelą konstytucyjną z 7 IV 1989
Słownik Rzesza Niemiecka:
Co znaczy albo państwa niem. (niem. Deutsches Reich): I Rzesza ( cesarstwo rzym. fakt. niem. w 962-1806); II Rzesza (cesarstwo niem. powstałe wskutek zjednoczenia poprzez Prusy i istniejące w latach 1871-1918 rada państwa co to jest.
Słownik RAF:
Co znaczy oficjalna nazwa bryt. lotnictwa wojsk. od 1918 rada państwa definicja.
Słownik Referendum 30 VI 1946:
Co znaczy było powstanie wrażenia masowego poparcia dla nowej polityki komunistów w Polsce, a równocześnie próbą generalną przed planowanymi na rok kolejny wyborami do sejmu; obywatele mieli odpowiedzieć na rada państwa co znaczy.

Czym jest Rada Państwa znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: