greenpeace co to jest
Definicja Greenpeace: organizacja początkowo prowadząca akcje antynuklearne, w tym zwł.

Czy przydatne?

Definicja Greenpeace

Co to znaczy: utworzona w 1971 r. poprzez kanadyjskich działaczy organizacja początkowo prowadząca akcje antynuklearne, w tym zwł. przeszkadzająca we franc. próbach atomowych na Pacyfiku (1975), później także różne działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego w tym obronę wielorybów (1985), fok i tym podobne Centrala mieści się w Amsterdamie

Kim jest Greenpeace znaczenie w Postać biografia G .