gospodarcze towarzystwo co to jest
Definicja Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze: 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.

Czy przydatne?

Definicja Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze

Co znaczy GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE: zał. we Lwowie w 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję Wsch. (w Galicji Zach. działało Krakowskie Tow. Rolnicze); urządzało wykłady, kursy, opiekowało się wyższą szkołą roln. w Dublanach; w 1919 zmieniło nazwę na Towarzystwo Gospodarskie Wsch. Małopolski; istniało do 1939
Słownik Gama Vasco Da:
Co znaczy żeglarz portug., odkrywca morskiej drogi do Indii (1497-99), założyciel portug. faktorii w Mozambiku (Afryka) i Indiach galicyjskie towarzystwo gospodarcze.
Słownik Guevara Che Ernesto:
Co znaczy argent. rewolucjonista działający w całej Ameryce Południowej. Walczył między innymi u boku F. Castro i wszedł do rządu rewol. Kuby. Stworzył swoją oryginalną teorię wojny partyzanckiej galicyjskie towarzystwo gospodarcze.
Słownik Główny Zarząd Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej:
Co znaczy zał. w 1945 poprzez radz. oficerów organ kontrwywiadu wojsk., znany z organizowania sfabrykowanych pokazowych mechanizmów polit. w latach stalinowskich. Zlikwidowany w 1955 galicyjskie towarzystwo gospodarcze.

Czym jest Galicyjskie Towarzystwo znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: