gospodarcze towarzystwo co to jest
Definicja Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze: 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.

Czy przydatne?

Definicja Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze

Co znaczy GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE: zał. we Lwowie w 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję Wsch. (w Galicji Zach. działało Krakowskie Tow. Rolnicze); urządzało wykłady, kursy, opiekowało się wyższą szkołą roln. w Dublanach; w 1919 zmieniło nazwę na Towarzystwo Gospodarskie Wsch. Małopolski; istniało do 1939
Słownik GPU:
Co znaczy ros. skrót Państwowy Zarząd Polityczny. W latach 1922-34 nazwa radz. policji politycznej. Zobacz także CZEKA; NKWD galicyjskie towarzystwo gospodarcze.
Słownik Gwiazda Andrzej:
Co znaczy współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych w 1978; w VIII 1980 wiceprzewodn. MKS w Gdańsku. Od 1990 przywódca reaktywowanych Wolnych Związków Zawodowych galicyjskie towarzystwo gospodarcze.
Słownik Gospodarka Żarowa:
Co znaczy odmiennie: wypaleniskowa, łanowa; prymitywny mechanizm uprawy roli, polegał na obsiewaniu zbożem terenów wypalonego lasu - urodzajność gleby na kilka lat zapewniał popiół drzewny galicyjskie towarzystwo gospodarcze.

Czym jest Galicyjskie Towarzystwo znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: