norweski sznur naramienny co to jest
Norweski Sznur Naramienny, Nagolenica, Nawija, Narys Fortyfikacyjny, Napalm, Nadszaniec, Nisza.

Jak to działa N

  • Definicja NURAGHI Co to jest Nuraghi- okrągłe budowle o kształcie wieży wykonane z kamienia o charakterze obronnym, które znajdowały się na Sardynii; pochodzą z okresu neolitu i epoki brązu nuraghi.
  • Definicja NARAMIENNIK Co to jest obiekt odzieży (w szczególności mundurów), który stanowi pasek materiału wszyty z jednej strony pomiędzy górny koniec rękawa kurtki mundurowej a samą kurtkę, a naramiennik.
  • Definicja NADZIAK Co to jest broni obuchowo- siecznej, która miała stalowa głowicę osadzona na trzonku. Głowica z jednej strony była tępa (obuch), z drugiej wydłużony ostry kolec. W XV nadziak.
  • Definicja NISZA Co to jest Nisza- ukrycie realizowane w ścianie transzei albo okopu będące prowizoryczną osłoną dla pojedynczego strzelca bądź do przechowywania amunicji, żywności itp nisza.
  • Definicja NADSZANIEC Co to jest wał wewnątrz fortyfikacji, który służył do obserwacji przedpola. Ustawiano na nim także działa, aby powyżej murami prowadzić ogień do przeciwnika. Regularnie nadszaniec.
  • Definicja NAPALM Co to jest środek zapalający, który został po raz pierwszy użyty w II wojnie światowej  poprzez wojska amerykańskie w trakcie bitwy o wyspę Tinian[1] , potem na masową napalm.
  • Definicja FORTYFIKACYJNY NARYS Co to jest fortyfikacyjny- sposób rozplanowania fortyfikacji i umocnień i ich przedmiotów. Rozróżniano narys bastionowy ( złożony z pięciokątnych masywów ziemnych), narys narys fortyfikacyjny.
  • Definicja NAWIJA Co to jest strzelania użytkowany poprzez kuszników i łuczników, a polegał na wypuszczaniu strzał powyżej głowami własnych wojsk. Stosowano ją w XV i XVI w. w nawija.
  • Definicja NAGOLENICA Co to jest zbroi osłaniająca goleń, zakrywająca nogę wojownika, od kolana w dół. Jej zadaniem była ochrona goleni od ciosów w trakcie bitwy. Nagolenniki zawyczaj nagolenica.
  • Definicja NARAMIENNY SZNUR NORWESKI Co to jest naramienny Odznaczenie nadawane polskim żołnierzom walczącym w II wojnie światowej w kampanii norweskiej. Norweski sznur stanowił odznaczenie honorowe.Norweski norweski sznur naramienny.

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Norweski Sznur Naramienny, Nagolenica, Nawija, Narys Fortyfikacyjny, Napalm, Nadszaniec, Nisza, Nadziak, Naramiennik, Nuraghi informacje.

Co to jest Norweski Sznur Naramienny, Nagolenica, Nawija, Narys znaczenie.